ມອບຄືນ ນໍ້າພຸ ຊຽງຍືນ ໃຫ້ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ເປັນສວນສາທາລະນະດັ່ງເກົ່າ

ອີງຕາມໜັງສືລັດຖະການ ຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 239/ຫສນຍ ລົງວັນທີ 17.6.2022.

ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນ ແລະ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ສະແດງເຈດຈໍານົງ ມອບຄືນ ນໍ້າພຸ ເຂດຊຽງຍືນ ໃຫ້ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ເປັນສວນສາທາລະນະດັ່ງເກົ່າ.

ອ່ານແຈ້ງການລະອຽດ.

ພາບເກົ່າໆ ນໍ້າພຸ.

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *