Lao News

ເຂົາວ່າລາວຫຼິ້ນດີກັບທຸກທີມ.

ເຂົາວ່າລາວຫຼິ້ນດີກັບທຸກທີມ.

ຍົກເວັນເຈິກັບໄທ ຈະແພ້ ຫຼື ຊະນະກໍ່ບໍ່ຄວນເວົ້າທັບຖົມໂຈມຕີແຮງປານນີ້ ເຄີຍແພ້ ແຕ່ຊະນະກະເປັນໄດ້.

ຊົມຄຼິບ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button