ໄປຄົ້ນມາໃຫ້ແລ້ວ ນັກເຕະເບີ 13 ມາເລເຊຍ

ໄປຄົ້ນມາໃຫ້ແລ້ວ ນັກເຕະເບີ 13 ມາເລເຊຍ ອາຍຸ 18 ປີເດີ.

(ເກີດ 4/9/2003) ອ້າງອີງຕາມເວັບໄຊຕາມຮູບ ບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາຍຸແຍ່ງໃຫ້ວ່າເຂົາເດີ ເອົາຂໍ້ມູນໃຫ້ເບິ່ງ ວ່າເຂົາ 18 ປີແທ້ ຕ່າງປະເທດເຂົາຫຸ່ນໃຫຍ່ໄວເປັນທຳມະດາ.

ພໍລະເນາະ ຈົບຂ່າວ ແພ້ຄືແພ້ ລາວໄດ້ເຖິງຮອງຊະນະເລີດ ກະຖືວ່າມາໄກສຸດໆແລ້ວ ຢ່າໄປວ່າເຂົາຫຼາຍ ດ໋ຽວຈະເປັນການແພ້ແລ້ວພານ.

ອ້າງອີງຂໍ້ມູນຈາກ https://www.transfermarkt.com/aysar-hadi/profil/spieler/940586

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *