ເປັນຕາຢ້ານແທ້ ເຂື່ອນໃດ

ອຸຍເປັນຕາຢ້ານແທ້ ເຂື່ອນໃດ ຄືສ້າງບໍ່ໃດ້ມາຕະຖານແທ້

ບໍ່ຂໍເອີຍນາມວ່າແມ່ນໂຄງການໄດ ແຕ່ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ດ້ານລູ່ມຈົ່ງລະມັດລະວັງມີສະຕິ ແລະ ຄວນມີຫນ່ວຍງານເຂົ້າກວດສອບເພື່ອຄວາມປອດໄພ

ເພາະຫນື່ງໃນນັ້ນຄືພໍ່ແມ່ລູງປ້ານ້າອາ,ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້ານໍາທີ່ຢູ່ດ້ານລູ່ມ (ຫ້າມແຊ)

ທີມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *