ເຫັນເເລ້ວຫນ້າສົງສານ🥺🥺

ເຫັນເເລ້ວຫນ້າສົງສານ🥺🥺

📌 ເເຊ໌ໄຫ້ກັບເດັກນອ້ຍ 4 ຄົນນິເເນ່❗
ເດັກນ້ອຍ 4ຄົນນີ້ອາໄສຢູ່ນຳກັນພຽງລຳພັງ ເເຖວຍັງມີນອ້ງຍັງຍ່າງບໍ່ເປັນໄຫ້ດູເເລອີກ🥺ອີຕົນເດ

ພວກເຂົ້າຫາເຊົ້າກິນຄໍ້າບາງມື້ກະໄດ້ກິນບາງມື້ກະບໍ❗ ( ພໍ່ເເມ່ພວກເຂົາໄປປະເຂົາໃວ້ພຽງງລຳພັງ ) ້ເເລ້ວພວກເຂົາກໍ່ຫນີຄົນລະທາງປະໃວ້ເເຕ່ລູກ 3 ຄົນ

( ບໍ່ສາບວ່າບໍ່ມີໄຜຮັບ ຢາກຮັບ ຂຈ ໄປລ້ຽງເປັນລູກເເນ່ບໍ )

#ຝາກຕິດຕາມ

#ຂ່າວໄວ ຂ່າວດ່ວນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *