Lao News

ເຈ້ທິບເອີຍ ມາຮັບຜິດຊອບສະ ລູກຫວຍຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ

ເຈ້ທິບເອີຍ ມາຮັບຜິດຊອບສະ ລູກຫວຍຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ເອົາເງິນທັງໝົດຂອງຕົວເອງ ຫວັງໃຫ້ອອກດອກອອກຜົນ ສຸດທ້າຍຫາຍໄປກັບຕາ ຄືນໃຫ້ລາວສາ.

ຄືນໃຫ້ລາວສາ J’Thip Phoutthavong ບາບກຳເຈົ້າຫຼາຍເນາະ ທີບຖ້າເລື່ອງແບບນີ້ຖືກກັບຄອບຄົວເຈົ້າເດNamthip Phoutthavong.

ເຈົ້າກັບຜົວກີນເຂົ້າແຊບນອນຫຼັບຢູ່ບໍ້ ທີບ 💩💩💩ໃຊ້ຈ່າຍເງີນ.

ບົນຄວາມທຸກຂອງຄົນອື່ນກະມີຄວາມສຸກຢູ່ເບາະPeley Anoupharb ເລ້ ຄືເປັນແບບນີ້ ໃສເວົ້າຈະມາຂື້ນບ້ານໃໝ່ເອື້ອຍປີ2ເລ້.

ຄືບີບໃຈເອື້ອຍແທ້ 😭😭😭😭 ຊີວິດນ້ອງຄືເປັນແບບນີ້ ເລ້ເອື່ຍຍຍຍຍ !!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button