ຮັບຊ່າງໄຟຟ້າດ່ວນ

ບໍລິສັດ​ຊິ​ໂນ​ໄຣ່​ໂ​ດຣ​ເລກ​10​ຈຳກັດ(ຕ້ອງ​ການ​ດວ່ນ​ໆ)

-ຊ່າງໄຟ​ຟ້າ​2​ຄົນ​ເງິນເດືອນ​2.7-3​500.000​ກີບ.

ຕ້ອງ​ມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ຢາ່ງຫນອ່​ຍ​2​-3​-4ປີ.

ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ສັກ​ຢາຄົບ​2.3.4​ເຂັມ.

ອາຍຸ​ບໍ່​ເກີນ​27-35​ປີ

-ທາງບໍລິສັດ​ມີ​ທີ່ພັກ​ແລະ​ເຂົ້າ​ກິນ​3​ຄາບ.ກອ່ນ​ຊິ​ໄປເຮັດວຽກ​ຕ້ອງ​ມາ​ກັກ​ໂຕ​ທີ່​ບໍລິສັດ​ກອ່ນ​2ວັນ

ສະຖານ​ທີ່ເຮັດວຽກ​ແມ່ນຢູ່​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ ເມືອງກະລືມ​ແຂວງເຊກອງ​

​ສົນໃຈ​ເບີໂທ​:ທ້າວ​ອາຢົງ​020 5727 4048 (12:00-13:00ຫາ20:00-21:00)

ທີມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *