ເມືອງວັງວຽງຈັດການເຄື່ອງມືທຳລາຍປ່າ

ເມືອງວັງວຽງ
ຈັດການເຄື່ອງມືທຳລາຍປ່າ.

ໃນວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2022 ນີ້, ມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ. ໄດ້ຈັດພິທີທຳລາຍເຄື່ອງຕັດໄມ້ (ຈັກສະຕິນ) ເຊິ່ງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາປ່າໄມເມືອງສາມາດຢຶດໄດ້ຈັກຕັດໄມ້ ທັງໝົດ 44 ເຄື່ອງ ແລະ ປກສ ເມືອງມາມອບໃຫ້ 23 ເຄື່ອງ ລວມທັງໝົດ 66 ເຄື່ອງ.

ນອກນັ້ນ ຍັງມີ ສີ້ນສ່ວນສັດປ່າ 6,8 ກິໂລກຣາມ, ອົ້ນ 2 ກິໂລ, ກະຮອກ 8 ໂຕ 1,5 ກິໂລ, ໄກ່ປ່າ 2 ໂຕ 1,5 ກິໂລ, ນົກນ້ອຍ 0,5 ກິໂລລວມ 13,7 ກິໂລກຼາມ, ສ່ວນຜູ້ຖືກຫາແມ່ນຫ້ອງການພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *