ເເຈ້ງຂ່າວ #ເເມ່ໃຈມານ

❗ເເຈ້ງຂ່າວ #ເເມ່ໃຈມານ 🥺

📌 ເວລາ 3 ໂມງຕອນເດິກ…

ໄດ້ຜົບເຫັນ ເດັກນອ້ຍ ຫາກໍ່ເກີດ ” ຮອ້ງໄຫ້ຢູ່ເເຄມທາງ

ເເຕ່ບໍ່ເຫັນເເມ່ ເດັກເຫັນເເຕ່ເດັກ ນອ້ຍວາງຢູ່ “ຫນ້າຈະເເມ່ນເເມ່ຕັ້ງໃຈເອົາມາວາງໄວ້ ຕອນນີ້ກຳລັງຕາມຫາເເມ່

ມາດຳ ເນີດຂະດີຕາມກົດຫມາຍ( ທຸກຄົນ ຄິດເເນວໄດ ກັບເຫດການ ເເບບນີ້ ທຸກຄົນວ່າສົມຄວນບໍ່ )

👇 ( ບໍ່ມີໃຜຢາກໄດ້ໄປລ້ຽງບໍ່ ) ທັກມາທາງເພຈເລີຍຕິດຕາມ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *