ເຂົ້າໃຈຜິດກັນຊືຊື່ເດິພີ່ນ້ອງເພີ່ນດີກັນແລ້ວ

ເຂົ້າໃຈຜິດກັນຊືຊື່ເດິພີ່ນ້ອງເພີ່ນດີກັນແລ້ວ

ວັນທີ 20, ໄດ້ມີການຕໍ່ສູ້ກັນໃນເທັກອອັດກາຂອງພວກເຮົາ ຕົ້ນເຫດເປັນເລື່ອງທີ່ເຂົ້າໃຈຜິດກັນ,ໂດຍມີເພື່ອນຕໍ່ເພື່ອນ ແນະນຳໃຫ້ໝູ່ດີມາດື່ມນຳກັນ,

ດ້ວຍການດື່ມຫຼາຍຈົນລືມບໍ່ຮູ້ຈັກກັນ,ແລະ ຜູ້ແນະນຳກໍ່ໄປ ຫ້ອງນ້ໍາ, ສ່ວນທີ່ຢູ່ໂຕະມີການໂຕ້ຖຽງກັນ, ແລະລົງໄມ້ລົງມືກັນ,

ເວລາຕໍ່ມາຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ພວກເຂົາທັງຫມົດແມ່ນເປັນເພື່ອນທີ່ດີຂອງຕໍ່ກັນ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາໄດ້ຈັບມືກັນແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມສະຫງົບສຸກ.

ຊົມຄິບ

ດິຮາວ ດິຮາວ ຮັກກັນ😛

ສະເໝີກັນຍາ ແຍກຍ້າຍ ຈົບຂ່າວ….!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *