ບອກເອົາບຸນ..!!ໄຂ້ຍຸງລາຍຫາຍຂາດໄດ້ ດ້ວຍຜັກ 3 ຊະນິດ ລອງຕົ້ມກິນເດີ້.

#ປະສົບການໂຕຈິງຄືໂຕຂ້ອຍເອງແມ່ນເຄີຍເປັນໄຂ້ຍຸງແລະມີເຊື້ອໄຂ້ຍຸ່ງໃນໂຕ ທຸກໆປີຈະເປັນໄຂ້ຍຸງໂລດ  (ເລົ່າຄືນ : ປີ2019ເປັນຈົນໄດ້ນອນໂຮງໝໍ ຕົກມາ2020ຮອດລະດູກະເລີ້ມມີອາການອີກ , ແມ່ເລີຍເອົາຜັກ3ຊະນິດນີ້ມາຕົ້ມໃຫ້ກີນ  ເຊີ່ງປະຈຸບັນນີ້ບໍ່ເປັນໄຂ້ຍຸງອີກເລີຍ .

ບອກບຸນ  ຢາດີໄຂ້ຍຸງ ສຳລັບໃຜທີກຳລັງມີອາການໄຂ້ ເຈັບຫົວ ປວດຕົນໂຕ ມັກຈະມີໄຂ້ກັບເຈັບຫົວຕອນຫົວແລງ ຫຼື ຄົນທີມີເຊື້ອໄຂ້ຍຸງຮອດລະດູມາຕ້ອງແມ່ນເປັນໄຂ້ຍຸງໂລດ  ລອງເອົາຜັກ3ຊະນິດນີ້ : ໄປຕົ້ມກີນເບີ່ງເດີ້ ບໍ່ກາຍ3ໝໍ້ແມ່ນດີເລີຍ.

ສູດຢານີ້ແມ່ໄດ້ມາຈາກປ້າ .1.ຫຍ້າຫອມແກ່ວ2.ແຜນດີນເຢັນ3.ຜັກນອກ

ວິທີເຮັດ : ແມ່ນໃຫ້ເອົາຜັກ3ຊະນິດນິ້ແນວລະ1ກຳມືປະສົມກັນແລ້ວໃສ່ໝໍ້ຕົ້ມ , ເອົານ້ຳມັນມາດື່ມ  ຖ້າຄົນທີຖືກກີນບໍ່ເກີນ3ໝໍ້ແມ່ນດີເລີຍ#ສຳລັບໃຜທີບໍ່ຢາກໄປນອນໂຮງໝໍແມ່ນໃຫ້ລອງຫາມາຕົ້ມກີນເບີ່ງເດີ້ .

#ຢ້ຳຢານີ້ເປັນຢາພື້ນເມືອງຖ້າຄົນທີຖືກກະດີເລີຍ

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *