Lao News

ມີແຟນດີ, ແມ່ແຟນດີ ເປັນໂຊກ 2 ຊັ້ນ ແຟນຊື້ຄໍາໃຫ້ຂອງຂວັນວັນເກີດ! “ຂອບໃຈແຟນ ແລະ ແມ່ແຟນ ທີ່ຄອຍຊັບພອດ”

Paneeta Lasasack ໂພສຢູ່ກັບ ບ໋ອບບີ່ ບໍລິບູນ ແລະ ນາງ ແຕ ບໍລິບູນ.

ການທີ່ດີຄືການທີ່ແຟນຊື້ຄຳໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນວັນເກີດຍ້ອນຫຼັງ

ຂອບໃຈແຟນແລະແມ່ແຟນ ທີ່ຄອຍຊັບພອດຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງການເຮັດການຫາ ໃຫ້ມີທຸກມື້ນີ້.

ໃຫຍ່ແລ້ວຄ່ອຍເກັບໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ.

ໃຫຍ່ແລ້ວຄ່ອຍເກັບໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ

(ເງິນໂຮມນຳກັນກັບແຟນ ຊື້ອອມໄວ້ ເພື່ອອະນາຄົດ)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button