ສະບາຍດີຊາວໂຊເຟີ້ລົດເຮົາຫມົດທຸກຄົນດຽວນີ້ບໍລິສັດຫວຽດ..ນາມຕ້ຽນຕອງການໂຊເຟີ້ລົດຫລາຍຕຳແຫນ່ງ

ໃຜຢູ່ລ້າໄປສະໝັກເລີຍ..!! ຮັບພະນັກງານໂຊເຟີ້ລົດດ້າມ-ລົດຈົກ ຈຳນວນຫຼາຍ ເງິນເດືອນ 6.000.000-9.000.000 ກີບ.

1.ໂຊເຟີ້ລົດດ້າມ. 30 ຄົນ2.ໂຊເຟີ້ລົດຈົກ 6ຄົນ 6.000.000 /ເດືອນ3.ໂຊເຟີ້ລົດດຸດ 2 ຄົນ.6.000.000/ເດືອນ4 .ໂຊເຟີ້ລົດເຈາະດິນ 9.000.000 /ເດືອນ.

ລົດດ້າມເງີນເດືອນ2.500.000ກີບ.ມີເງີນຖ້ຽວແລ່ນໄກ.

ລົດດ້າມເງີນເດືອນ2.500.000ກີບ.ມີເງີນຖ້ຽວແລ່ນໄກ 1 km ຖ້າແກ່ໄດ້ມື້ຫມື່ງຮອດ 25 ຖ້ຽວຕໍ່ມື້ແມ່ນ 10.000 ຕໍ່ 1 ລົດ.

ແລ່ນແຕ່3-4km ໄດ້ຮອດ 10 ລົດຕໍ່ມື້ແມ່ນ 25.000 ຕໍ່ 1 ລົດ.

ໄຜທີ່ຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດຕອນນີ້.ໄປສະຫມັກເລີຍວັນທີ່ 24/5/2022. ຕຽມໄປເອົາລົດຢູ່ບໍ່ຄຳຫລັກ 20 ຢ້າຍລົງໄປບໍ່ຖ່ານຫິນກະລືມເຊກອງ..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *