Lao News

ບັນຍາກາດຊື້ປີ້ລົດໄຟ! ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກໍລະກົດ

ບັນຍາກາດຊື້ປີ້ລົດໄຟ! ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກໍລະກົດ.

ຫຼາຍທ່ານກໍສົງໃສວ່າເຫດໃດລົດໄຟທີ່ທັນສະໃໝ ນີ້ ແຕ່ການຈອງຈຶ່ງຫຍຸ້ງຍາກແກ່ການແກ້ໃຂແທ້? , ຄົງບໍ່ອະທິບາຍຍາວ ຂໍແຕ່ຢາກຮູ້ວ່າເມື່ອໃດທີ່ຈະແກ້ໃຂໄດ້,

ທັງໆທີ່ຊ່ວງນີ້ນັກທ່ອງທ່ຽວພວມເຂົ້າປະເທດເຮົາຫຼວງຫຼາຍ ,ເປັນຕົ້ນນັກທ່ອງທ່ຽວໄທ ທີ່ມາສໍາພັດ…


ຂໍ້ມູນຈາກ: Goy Outhachit |

AeroLaos

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button