Lao News

ຄົນລາວຈຳນວນຫນຶ່ງເຮັດຫຍັງ ກະລື່ນບ້ານລື່ນເມືອງ.

ຄົນລາວຈຳນວນຫນຶ່ງເຮັດຫຍັງ ກະລື່ນບ້ານລື່ນເມືອງ.

ຊື້ປີ້ກໍຍັງປູສາດນອນລໍຖ້າ, ຈາກປູສາດເຮັດຫນັງສືຜ່ານແດນ ກ້າວມາສູ່ປູສາດນອນຖ້າຊື້ປີ້ລົດໄຟ, ສ້າງປະຫວັດສາດຫນ້າໃຫມ່ຕະຫລອດ.

ພາບເຊົ້າວັນພຸດ 27 ກໍລະກົດ 2022 ລໍຖ້າປີ້ລົດໄຟ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button