👏 ຂ່າວດີ !!! ແຈ້ງການ: ປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ !

ຂ່າວດີ !!! ແຈ້ງການ: ປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ! ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2022 ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

– ການປັບລາຄາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ໄດ້ປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍ ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ 1.910 ກີບ/ລິດ, ລາຄານໍ້າມັນແອັດຊັງທໍາມະດາ ປັບລົງ 460 ກີບ/ລິດ.ແລະ ລາຄານ້ຳມັນກາຊວນ ປັບລົງ 680 ກີບ/ລິດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ຕັດຄ່າຄວາມສ່ຽງອອກຈາກໂຄງສ້າງລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ.

ການຄິດໄລ່ເສຍພັນທະ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄິດໄລ່ເກັບຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *