🔥 ລະວັງ..!!! ການແຜ່ລະບາດຂອງເພ້ຍ ໃນລະດູຝົນ ຢູ່ລາວ

🔥 ລະວັງ..!!! ການແຜ່ລະບາດຂອງເພ້ຍ ໃນລະດູຝົນ ຢູ່ລາວ ! ອຸຕຸກະເສດເຕືອນ ຊາວກະສິກອນລາວ 🇱🇦 ໃຫ້ລະວັງການແຜ່ລະບາດຂອງເພ້ຍ 4 ຊະນິດ, ຊຶ່ງອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຕໍ່ຜົນລະປູກ.

ພະແນກ ພູມອາກາດ ແລະ ອຸຕຸກະເສດ, ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກສາດ ຂຶ້ນກັບກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ອອກແຈ້ງເຕືອນ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງເຝົ້າລະວັງ ແລະ ກຽມຮັບມື ການແຜ່ລະບາດຂອງເພ້ຍ 4 ຊະນິດ ປະກອບມີ: ເພ້ຍຈັກຈັ່ນສີຂຽວ, ເພ້ຍອ່ອນສາລີ, ເພ້ຍຈັກຈັ່ນສີນໍ້າຕານ ແລະ ເພ້ຍໄຟ.

ການແຜ່ລະບາດຂອງເພ້ຍ ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ຮຸນແຮງ ຕໍ່ຜົນລະປູກ ໃນໄລຍະເດືອນ ສິງຫາ ຫາ ເດືອນ ກັນຍາ ຂອງທຸກໆປີ. ອີງຕາມການລາຍງານ ໃນປີ 2021 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜົນເສຍຫາຍ ເກືອບ 20% ຂອງພືດທີ່ປູກ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແຜ່ລະຍາດຂອງ ເພ້ຍ 4 ຊະນິດຄຶ: ເພ້ຍຈັກຈັ່ນສີຂຽວ, ເພ້ຍອ່ອນສາລິ, ເພ້ຍຈັກຈັ່ນສີນໍ້າຕານ ແລະ ເພ້ຍໄຟ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ຊາວກະສິກອນຜູ້, ປູກສາລີ. ອ້ອຍ, ກ້ວຍ.

ອີງຕາມບົດແຈ້ງຂ່າວ ຂອງອຸຕຸກະເສດ ປະຈຳເດືອນ ສິງຫາ 2022, ຊາວກະສິກອນ ຄວນເຝົ້າລະວັງ ການແຜ່ລະບາດຂອງ 4 ເພ້ຍດັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ຊິດ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເພ້ຍອ່ອນສາລີ ທີ່ມີລາຍງານ ຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກ່ອນໝູ່. ສາຍເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເພ້ຍອ່ອນສາລີ ມີການແຜ່ລະບາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກ ສະພາບອາກາດໜາວເຢັນ, ຝົນຕົກກະທັນຫັນ, ຫຼື ການຂາດແຄນນໍ້າ. ເພ້ຍຊະນິດນີ້ ມັກພົບເຫັນຢູ່ຕາມ ຕົ້ນ, ລໍາ ແລະ ໃບ, ຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ພ້ອມໂຈມຕີ ໃນໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ.

ທ່ານມາສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ຫຼື ໂທຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ທີ່ເບີ 021 510030.

ຮູບຂ່າວ: ຈາກກະຊວງກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ແລະ kaset today

#FAO #Plant #disease #MONRE #meteorology

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *