ເບື່ອເຫັດໝົດເຮືອນ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ

ເບື່ອເຫັດໝົດເຮືອນ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ.

ໂຊກຮ້າຍຂອງຄອບຄົວປະຊາຊົນ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື.

ຊື້ເຫັດປວກຕະຫຼາດເມືອງສະໜາມໄຊເມືອເຮັດກິນ ຖືກເຫັດມີພິດ ເບື່ອໝົດເຮືອນ 7 ຄົນ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ 28.7.2022

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *