ຂ່າວດີ!!! ຮັບຊື້ຂວດແກ້ວ ແຍກສີ ກິໂລລະ 400 ກີບຂາຍຫນ້າຮ້ານ ໄປເກັບຊື້ກິໂລ 200 ກີບ

ເປີດຮ້ານຈ້າ ຮັບຊື້ຂວດແກ້ວ ແຍກສີ ກິໂລລະ 400 ກີບຂາຍຫນ້າຮ້ານ ໄປເກັບຊື້ກິໂລ 200 ກີບ.

ໂທ 97697680 ສະຖານທີ່ ບ້ານໂຊກໃຫຍ່ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

#ຢາກຮັບຈຸດສາຂາແຕ່ລະບ້ານໃຜທີ່ເກັບຂອງເກົ່າຂາຍຢູ່ແລ້ວ

#ສົນໃຈຢາກລອງເຮັດກ່ຽວກັບແກ້ວເບິ່ງໂທມາລົມເລື່ອງລາຄາຜົນປະໂຫຍດກັນກ່ອນໄດ້ຈ້າ

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *