ແຊ໌ຕໍ່! ຄໍາສັ່ງຈັບຕົວ ຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບມີຄ່າ ມອບຕົວສາ.

ແຊ໌ຕໍ່! ຄໍາສັ່ງຈັບຕົວ ຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບມີຄ່າ ມອບຕົວສາ

ຄໍາສັ່ງຈັບຕົວ ຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບມີຄ່າຈັບຕົວ.

ຫລືໃຫ້ເບາະແສ ຄ່າຕອບແທນ 50 ລ້ານກີບ.

ເບີໂທຕິດຕໍ່ 020 58833322, 02028884934

ແຈ້ງການ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *