ແຊດ່ວນ ເສັ້ນທາງຫນອງຫນ້ຽວ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງຖືກນໍ້າຖ້ວມສູງ, ເສັ້ນທາງໃດມີນໍ້າຖ້ວມແດ່

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 7 ສິງຫາ 2022 ສືບເນື່ອງມາຈາກຝົນຕົກລິນໃນຄືນຜ່ານມາ;

ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງຫນອງຫນ້ຽວ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ

ຖືກນໍ້າຖ້ວມສູງ, ເສັ້ນທາງໃດມີນໍ້າຖ້ວມແດ່.

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *