Lao News

ລອງແມະ..!! ວິທີເປີດປະຕູໂຊກ ເປີດໄຫເງີນ-ໄຫຄໍາ ໄຕ້ທູບ16 ດອກປັກລົງຂີ້ດິນ ແລ້ວອະທິຖານຕາມນີ້

ວິທີເປີດປະຕູໂຊກ ເປີດໄຫເງີນໄຫຄໍາແບບຖືກຕ້ອງ ອະນຸໂມທານ.

-ກະທົງໃບຕອງ 4 ອັນ (ຫ້າມໃຊ້ກະລັບເຟີໜີບ)
-ເຂົ້າ 9 ຄໍາແຕ່ລະກະໂທງ(ເກື້ອນໍ້າຕານດຳຫຼືນໍ້າອ້ອຍ)ຕ້ອງຊື້ເອົາຫ້າມເອົາເຂົ້າໃນເຮືອນ

-ກ້ວຍ 9 ຄໍາ ໃສ່ກຳທົງ ຕັດເປັນຄໍາໃຫ່ຍໆ
-ຂັນ 5 ທຽນເຜີ້ງດອກມະລິ
-ກ້ວຍນໍ້າ 1 ຫວີ

-ນໍ້າດື່ມ (ເຢັນເຕັມຈອກ)
-ນໍ້າຂຽວ (ເຢັນເຕັມຈອກ)
-ທູບ 16 ດອກ.

ຕັ້ງກະທົງເປັນ 4 ແຈກ້ວາງໆ ພາຍໃນບໍລິເວນເດີນບ້ານ ແຕ່ຕ້ອງເປັນພື້ນຂີ້ດີນ ເປີດ 4 ທິດ 4 ທາງ ວາງກ້ວຍແລະນໍ້າຕາມພາບ ໄຕ້ແສງທຽນຈັບຂັນໄວ້ໃນມືຢ່າຟ້າວວາງ ຈົນກ່ວາຈະເວົ້າຈົບ
ທະໂມຕັດສະ 3 ຈົບ ສາທຸ 3 ຈົບ

ຂ້ານ້ອຍ…ບ້ານ…ເມືອງ…ແຂວງ..ວັນເດືອນປີເກີດ…ອາຍຸ….
ມື້ນີ້ເປັນມື້ສັນວັນດີ ມີຈຸດປະສົງຢາກເປີດໂຊກເປີດລາບ ເປີດໄຫເງີນໄຫຄໍາທຸກ 4 ທິດ 4 ແຈ ລູກນາງ….ຂໍນິມົນອັນເຊີນແມ່ຍ່ານາງນ້ອຍ (ພະແມ່ທໍລະນີ ທີເປັນໃຫ່ຍໃນຂີ້ດິນ ຫຼືຖ້າແມ່ຢູ່ຊັ້ນພູມໃດ ສະຖານທີແຫ່ງໃດກໍ່ດີ.

ລູກຂໍອັນເຊີນແມ່ຍ່ານາງນ້ອຍພຣະອາດພຣະອົງດຽວ ໃຫ້ມາຮັບຈັບໂຈມເອົາ ມື້ນີ້ລູກມີຂັນ 5 ແສງທຽນ ພາຫວານ…ກ້ວຍ 9 ຄໍາແລະເຂົ້າ9ຄໍາເກື້ອນໍ້າອ້ອຍ ແລະນໍ້າຫວານນໍ້າດື່ມ ມາຖພຫວາຍໃຫ້ແມ່ຍ່າກີນອື່ມໜໍ່າສໍາລານຂໍຈົ່ງເປີດປະຕູເງີນປະຕູຄໍາໃຫ້ລູກນາງ….ນາງ….ນາງ…..9 ຂໍ 10 ຂໍ ແລະອະທິຖານຂໍໄດ້ 1 ຢ່າງ ໃຫ້ເຫັນທັນຫູດູທັນຕາ

ຫຼັງຈາກນັ້ນວາງຂັນລົງຂີ້ດີນ ໄຕ້ທູບ 16 ດອກປັກລົງຂີ້ດີນ ອະທິຖານໃຫ້ເພີ່ນຮັບຮູ້ ປັກທູບລົງແລ້ວຫັນຫລັງກັບເລີຍ ປະໄວ້ຫັ້ນຢ່າຟ້າວມ້ຽນ
ປລ:ຕ້ອງເຮັດກ່ອນ 6:30 ເຊົ້າ.

Cr: Alice Alisa

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button