ຂົວຫ້ວຍຫມາກແງວ.

ຂົວຫ້ວຍຫມາກແງວ.

ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2022 ຕັດຂາດແລ້ວ ເສັ້ນທາງເຊື່ອມລະຫວ່າງ ຈຳປາສັກ ກັບແຂວງສາລະວັນ.

ຂົວຫ້ວຍຫມາກແງວ ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງຈຳປາສັກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *