ບ້ານປາກງາ ນໍ້າຖ້ວມຫນັກ.

ບ້ານປາກງາ ນໍ້າຖ້ວມຫນັກ.

ຝົນຕົກຫນັກໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 2022 ທີ່ບ້ານປາກງາ ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫລວງພະບາງ ເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳຖ້ວມ ເຮືອນປະຊາຊົນ ຈຳນວນຫນຶ່ງ.

ປັດຈຸບັນແມ່ນມີຫລາຍພາກສ່ວນ, ໄດ້ມາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຍົກຍ້າຍເຄື່ອງຂອງອອກໄປໄວ້ບ່ອນປອດໄພແລ້ວ.

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *