ສະພາບນໍ້າ ມີທອນໄມ້ຫລາຍ

ສະພາບນໍ້າ ມີທອນໄມ້ຫລາຍ ຜູ້ໄຫຍ່ບໍ່ຄວນປະມາດ ປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍລົງໄປລີ້ນນໍ້າໃນສະພາບນີ້.

ເພາະເບີງສະພາບນໍ້າແລ້ວ ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະບໍ່ສາມາດຊ່ອຍໄດ້ທັນການ ເພາະນໍ້າບໍ່ໃສພໍທີ່ຈະເຫັນດີຊ່ອຍໄດ້.

ເດັກນ້ອຍກໍບໍ່ໄດ້ຮັບປ້ອງກັນໃນໂຕໃດໆ. ຖ້າຢາກໄຫ້ຫຼືເຫັນລູກມ່ວນ ກໍຕ້ອງຮູ້ເບີງສະພາບການ ພໍ່ແລະແມ່ຈືງບໍ່ມີການເສັຍໃຈຕາມພາຍຫລັງເດີ້!

ຂໍອານຸຍາດ ເຈົ້າຂອງພາບ

ຊົມຄຣິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *