ແຈ້ງຂ່າວ ທາງພູເກົ້າຫຼັກດິນເຈື່ອນຕັນທາງ

#ເຕືອນການເດີນທາງ #ດິນເຈືອນ

ເສັ້ນທາງພູເກົ້າຫຼັກ ທາງ 4C ເມືອງກາສີ-ເມືອງນານ km24+600

ສະພາບເສັ້ນທາງ ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2022

ລາຍງານໂດຍ: ພູວອນ ຕານໄມທອງ.

..

..

#ນໍ້າຖ້ວມ #ນໍ້ານອງ #ນໍ້າຊຸ #ດິນເຈື່ອນ #ພູເກົ້າຫຼັກ #ເມືອງກາສີ #ເມືອງນານ #ແຂວງວຽງຈັນ #ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຊົມຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *