ແຊເອົາບຸນ..​! ຢາດີ ແກ້ ເບື່ອເຫັດ ທຸກຊະນິດ

ເອື້ອງຫູຫນອງເປັນຢາແກ້ເບື່ອເຫັດທຸກຊະນິດ ຫລື ຄົນທີ່ກິນໄດ້ເຫັດທີ່ມີຜິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜູ່ຢູ່ໄກໂຮງຫມໍ ຄວນຮູ້ໄວ້ດີ ເພື່ອແກ້ໄຂໃນຍາມຈຳເປັນ.

ວິທີນຳໃຊ້: ແມ່ນເອົາຫົວເອື້ອງມາຊອຍແລ້ວຕຳໃຫ້ແຫລກປະສົມນຳ້ແລ້ວຕອງໃຫ້ຜູ່ກິນເຫັດຜິດ ຫລື ເບື່ອເຫັດກີນ ແລ້ວຈະຊ່ວຍແກ້ສານເຫັດຜິດ ເຮັດເຊັ່ນກໍ່ຊ່ວຍໄດ້ດີແລ ( ສູດນີ້ຫລື ຢານີ້ໄດ້ຈັດມີຢູ່ໃນຕຳລາຢາລາວ).

ສວ່ນກົກກົນທາ ແມ່ນເອົາລຳຕົ້ນໃຫ້ໄດ້ຫນື່ງຂີດມາຕົ້ມ ແຕ່ການຕົ້ມນັ້ນໃຫ້ໃສ່ນ້ຳ ຫນື່ງ ລິດ. ແລະ ຕົ້ມໃຫ້ນ້ຳຢານັ້ນລົງໃຫ້ເຫລືອປະມານຈອກຫນື່ງແລ້ວກີນ

ກົກກົນທາເຮັດແບບນີ້ກໍ່ເຮັດໃຫ້ພິດເບື່ອເຫັດຫາຍທັນທີແລ. ວິທີກິນ: ຖາ້ບໍ່ມີຊອກຍາກຖ້າເບື່ອເຫັດເກີດຕາມດີນໃຫ້ຝົນສຽມກີນຖາ້ເບື່ອເຫັດເກີດຕາມຂອນໃຫ້ຝົນຂວານກີນ ກີນແລ້ວຂວາມຈອກໄວ້ຫາຍທັນທີແລ.

ສູດຢາດີໆແບບນີ້ຕ້ອງເກັບໄວ້ແທ້ໆເດີທ່ານຜູ້ອ່ານ..

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ​: ອາຈານ ມະຫາຣາຊຄຣູ ​ຈອມທອງ ມໍເຕິ່ອຸດົມສຸກ.

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *