ດີທັນຕາເຫັນ..!! ສູດຢາດີລົງຂາວຄັນ, ມີກິ່ນເໝັນ ແລະ ໂລກໜອງໃນ ຕົ້ມດື່ມ 3 ມື້ ອາການດີຂຶ້ນ

ດີທັນຕາເຫັນ..!! ສູດຢາດີລົງຂາວຄັນ, ມີກິ່ນເໝັນ ແລະ ໂລກໜອງໃນ ຕົ້ມດື່ມ 3 ມື້ ອາການດີຂຶ້ນ.

ໃນຍຸກນີ້ຜູ້ຍິງສ່ວນຫລາຍມັກເຈີບັນຫາພະຍາດລົງຂາວ ເຮັດໃຫ້ທໍລະມານຕົວເອງ (ຂຶ້ນກັບຮ້າຍແຮງຫລືບໍ່ຮ້າຍແຮງ) ແລະ ພະຍາດລົງຂາວນີ້ກໍ່ເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນເຫມັນ, ຄັນ, ບາງຄັ້ງຄັນແຮງເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຮູ້ຊິຢູ່. ສ່ວນໂລກຫນອງໃນນີ້ບາງຄົນກໍ່ເວັ້ນບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເຖິງເວລາຈໍາເປັນ ແລ້ວ ກໍ່ລອງໃຊ້ສູດນີ້ລອງເບີ່ງ.

ໃນສູດນີ້ໃຫ້ທ່ານໄປຫາກົກຫມາກນັດຫນາມ ພັນພື້ນບາ້ນເພາະມັນເປັນຢາດີລົງຂາວຄັນ ແລະ ໂລກຫນອງໃນ, ວິທີໃຊ້ ແມ່ນໃຫ້ເອົາຫນໍ້າຫມາກນັດນອ້ຍ 1 ໜໍ່ ແລະ ຮາກຫຍ້າຄາ 1 ກໍາມື.

ຕົ້ມກີນດີແລ, ໃສ່ນໍ້າຫນື່ງລີດຕົ້ມຫມົດ 15 ນາທີ ແລ້ວປົງປະໃວ້ໃຫ້ອຸ່ນໆແລ້ວຕອງກິນຕາງນໍ້າເລີຍ ຕົ້ມກິນຕໍ່ເນື່ອງປະມານສອງສາມວັນ ຈະຮູ້ວ່າອາການດີຂຶ້ນ ແຕ່ຫ້າມຄົນອື່ນກີນນໍາ, ຂະລໍາເຄື່ອງດອງໄກ່, ເຫລົ້າ, ເບຍ, ຫອຍ, ຫົວສີໃຄ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *