ຮັບຊຸດໃໝ່(ວຽກຜະລິດແປຮູບອາໄຫຼ່)

– ຍິງ-ຊາຍ-ອາຍຸ 18-30ປີ

– ລະດັບການສຶກສາຈົບມຕົ້ນຂຶ້ນໄປ.(ຖ້າຮຽນຈົບສາຍກົນຈັກຫນັກຍິ່ງເປັນການດີ)

ສໍາພາດຕົວຈິງກັບນາຍຈ້າງ ຕົ້ນເດືອນ10.2022ຖ້າສໍາພາດຜ່ານໄດ້ກຽມພາສາ4ເດືອນ,ຮຽນພື້ນຖານເຕັກນິກກົນຈັກ 1ເດືອນ.

* ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຫນ້າວຽກນີ້ແມ່ນສາມາດສອບຖາມສະໝັກໄດ້ທີ່ເບີ WhatsApp:020 5522 5688020 5929 6989ໂທ:021 260 588, 021 265 793

ຫຼື ຈະເຂົ້າມາສອບຖາມລາຍລະອຽດຕ່າງໆແລະສະຫມັກຢູ່ບໍລິສັດກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ບໍລິສັດ ລາວ-ເອເຊຍ ບໍລິການ ຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫັດສະດີ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຢູ່ຂ້າງຕະຫລາດເຊົ້າຊັອບປິ້ງມໍ ຮ່ອມ ມິນິບິກຊີ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:ໂທ: 021 260 588 , 021 265793 .

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *