ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈຢ່າງສຸດຊື້ງ

ສະຫາຍ ໄຊເຊັງລີ ເຕັງເບຼຍຈື ອາດິດເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງ ອຸດົມໄຊ.

ໄດ້ແກ່ມໍລະນະກໍາ ແລ້ວ ພວກເຮົາລູກຫຼານ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈຢ່າງສຸດຊື້ງ.

ສະຫາຍ ໄຊເຊັງລີ ເຕັງເບຼຍຈື ອາດິດເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ແກ່ມໍລະນະກໍາ ແລ້ວ ພວກເຮົາລູກຫຼານ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈຢ່າງສຸດຊື້ງ.

ທີມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *