ຂ່າວດ່ວນ! ຈາກບ້ານເມືອງນ້ອຍມີຄົນຕິດໂຄວິດ-19 ແລະ ບ້ານຫຍັງແດ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຕ້ອງໄດ້ລະວັງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.​

ຂ່າວດ່ວນ! ຈາກບ້ານເມືອງນ້ອຍມີຄົນຕິດໂຄວິດ-19 ແລະ ບ້ານຫຍັງແດ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຕ້ອງໄດ້ລະວັງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.​

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *