Lao News

ຕ້າ ເຈັດໄຫຖືກປັບທັດສະນະຄະຕິ.

ຕ້າ ເຈັດໄຫຖືກປັບທັດສະນະຄະຕິ.

ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາ ຫ້ອງການຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮຽກ ” ຕ້າ ເຈັດໄຫ ” ປັບທັດສະນະຄະດີ.

ຍ້ອນຜູ້ກ່ຽວ ດັດແປງເນື້ອເພງ ” ສົມຮັກ ສົມຣົດ ” ຂັດກັບຮີດຄອງປະເພນີ.

ປັດຈຸບັນ, ເນື້ອເພງດັ່ງກ່າວ ອາດຈະຖືກລົບແລ້ວ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button