Lao News

ໂຈນທຸບແວ່ນລົດ

ໂຈນທຸບແວ່ນລົດ ເຂດບ້ານໜອງບົວທອງໃຕ້ໄດ້ເງິນໄປ 500 ກີບ.

ເວລະປະມານ 4 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 19.8.2022 ໄດ້ມີຄົນຮ້າຍທູບແວ່ນລົດ ເຂດບ້ານໜອງບົວທອງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສິ່ງທີ່ຄົນຮ້າຍໄດ້ໄປມີແຕ່ກະເປົ໋າມີເງິນ 500 ກີບ, ໃບຂັບຂີ່, ບັດ ATM ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ.

ທີ່.ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button