Lao News

ຝົນຕົກໜັກນ້ຳຖວ້ມຄັ້ງທີ2ໃນຮອບ1ເດືອນ.

#ຝົນຕົກໜັກນ້ຳຖວ້ມຄັ້ງທີ2ໃນຮອບ1ເດືອນ.

✨️ທີ່ວັດຂຸນຕາ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

👉ວັນເສົາ ວັນທີ 20/08/2022

..

..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button