ເຄຼຍໃຈຄອບຄົວບໍ່ລົງຕົວ.

ເຄຼຍໃຈຄອບຄົວບໍ່ລົງຕົວ.

ກໍລະນີທີເກີດຂື້ນແມ່ນ ຍາດລູກກັບຜົວ ລູກອາຍຸ 2 ປີ ສາເຫດຜູ້ເປັນແມ່ ຊື່ນາງ ອ ບ້ານຢູ່ຊຳເໜືອ ໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕົ້ນເຜີ້ງເປັນເວລາຫລາຍເດືອນຈາກນັ້ນມາຂໍປະຜົວ ແລະ ຈະເອົາລູກໄປດູແລ ແຕ່ຜູ້ເປັນຜົວກໍ່ຍິນຍອມໃຫ້ລູກໄປໂດຍການຜັດປ່ຽນກັນລ້ຽງລູກດັ່ງນັ່ນຈຶງເຮັດບົດທຶກໄວ້ຂັ້ນບ້ານ

.ຕົກມາມັນທີ 19/8/2022 ຜູ້ເປັນແມ່ມາຂໍເອົາລູກໄປຫລີ້ນ ຜ່ານຜົວກໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ໄປໄດ້ແຕ່ຂໍໃຫ້ເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ວ່າຈະສົ່ງລູກກັບມື້ໃດ໋ ແຕ່ເມຍບໍ່ຍອມເຮັດບົດບັນທຶກ ແຕ່ພັດຫອບລູກຂື້ນລົດເລີຍ ໂດຍເອົາລູກມາ2ຄັນ ແລະໜູ່ 4 ຄົນ.

ຜູ້ເປັນຜົວໄດ້ບອກໃຫ້ເມຍລົງລົດກ່ອນເພື່ອມາລົມລາຍລະອຽດແຕ່ຜ່ານເມຍບໍ່ຍອມລົມ ເລີຍໂດດຂື້ນລົດແລະບອກໃຫ້ເອົາລູກມາສົ່ງຄືນຕົນຈົນກ່ວາຈະຕົກລົງກັນໄດ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *