ດີປານປິດຖີ້ມ ຫຍ້າລີແພຈາກທຳມະຊາດ,ປອດສານຜິດໄດ້

👉🌿ມີຫຍ້າລີແພຂາຍອອກເອງຈາກທຳມະຊາດ,​ປອດສານຜິດ🌿

🌿ດີລົງຂາວ

🌿ດີເຈັບທ້ອງນ້ອຍ, ປະຈຳເດືອນມາປົກກະຕິ

🌿ຊ່ວຍຂັບ​ນ້ຳ​ຄາວ​ປາ, ດີຫມົດລູກ.

ໃຊ້ດີແລ້ວ ແຊບອກຕໍ່ໆ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *