ທ່ານໃດຜິດທ່ານໃດຖືກ ພິຈາລະນາຕາມທີ່ເບີ່ງເອົາທຸກ.

ທ່ານໃດຜິດທ່ານໃດຖືກ ພິຈາລະນາຕາມທີ່ເບີ່ງເອົາທຸກ.

ທ່ານໃດຜິດທ່ານໃດຖືກ ພິຈາລະນາຕາມທີ່ເບີ່ງເອົາທຸກທ່ານ ແຕ່ສີ່ງສຳຄັນ.

ການບໍລິການຂອງທີ່ພັກໂຮງແຮມ ຕ້ອງມາກ່ອນ ສຳໃດສຳຫນື່ງກະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວລາວເຮົາ.

ຊົມຄລິບ.

..

..

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *