Lao News

ສາທຸ🙏🙏🙏ໂຊກໂຊກ ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍສຸກຂະພາບແຂງແຮງ ເຈັບຢ່າໄດ້ໄຂ້ຢ່າມີ

ເຈັບຢ່າໄດ້ໄຂ້ຢ່າມີ ການງານຮຸ່ງເຮືອງ ເຮັງໆລວຍໆ ສາທຸ.

ສາທຸ🙏🙏🙏ໂຊກໂຊກ ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍສຸກຂະພາບແຂງແຮງ.

🙏🙏🙏ຂໍໃຫ້ປາສະຈາກໂລກໄຂໄພພິບາດຄັ້ງນີ້.

ຂໍໃຫ້ຄອບຄົວຢູ່ເຢັນເປັນສຸກໝົດທຸກຄົນຂໍໃຫ້ຜ່ານວິດໄວໆເດີສາທຸ🙏🙏🙏

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button