ປະກາດຫາຍາດ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ປະກາດຫາຍາດຜູ້ຕາຍຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເມືອງຈຳພອນ.ບ້ານນົກກົກ.

ຕອນນີ້ຜູ້ກ່ຽວຜູກຄໍຕາຍຢູ່ໄທຕາມຫາພີ່ນ້ອງຢູ່ຖ້າໄຜຮູ້ກະໂທມາຫາບ່າວຫລ້າແນ່0627373643

ບ່າວຫລ້າຝາກພີ່ນ້ອງບ້ານເຮົາແຊໃຫ້ແນ່ເພື່ອຕາມຫາຍາດຕິພີ່ນ້ອງ🇱🇦🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

ທີມາ.

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *