ເຕືອນໄພ…!!! ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງປົນຢູ່ນຳລູກຊີ້ນ ແບບນີ້ເປັນອັນຕະລາຍບໍ?ກິນໄດ້ຫຼືບໍ? (ເບິ່ງຄລິບ)

ເຕືອນໄພ!ລູກຊີ້ນ ມີສິ່ງແປກປອມຊື້ມາໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງດີໆແນ່ເດີ້ພີ່ນ້ອງເອີຍດີແທ້ຊື້ຢູ່ບ່ອນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຈະດີກວ່າ ເຫດການນີ້ແມ່ນ ພິກັດຫຼວງພະບາງ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄວນລົງກວດກາກວດສອບເບິ່ງໃຫ້ລະອຽດວ່າມັນຄືຫຍັງແທ້ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ (ຊົມຄລິບ)

ຢາກຖາມຜູ້ຮູ້ແລະຜູ້ຊ້ຽວຊານວ່າ ຖ້າເປັນແບບນີ້ສາມາດກິນໄດ້ບໍ?ກິນເຂົ້າໄປແລ້ວຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍບໍ? ຂໍຂອບໃຈ.

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *