17 ປະເທດທຸກຍາກ

ນັກບຸນຜູ້ຫຍິ່ງໃຫຍ່

ສີ ປະກາດຍົກເລີກໜີ້ສີນທັງໝົດໃຫ້ບັນດາປະເທດທຸກຍາກໃນທະວີບອາຟຣິກາ

ຜ່ານມາ ຝ່າຍຕາເວັນຕົກອອກແຮງໂຄສະນາເລື່ອງກັບດັກໜີ້ຈີນ ເພື່ອສະກັດອິດທິພົນ ທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຕາມໂຄງການເສັ້ນທາງສາຍໄໝຂອງລັດຖະບານຈີນ

ທັງທີ່ຜ່ານມາ ຈີນມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການຍູ້ດັນໃຫ້ປະເທດຮັ່ງມີທັງຫຼາຍ ພັກຊຳລຳລະໜີ້ ຫຼືຍົກເລີກໜີ້ສີນໃຫ້ປະເທດທຸກຍາກ

ຢ່າງມື້ນີ້ ຈີນກໍພິສູດໃຫ້ຮູ້ ວ່າການຍົກເລີກໜີ້ ສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ແລະກໍເຄີຍເຮັດມາຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ ໂດຍມີ 17 ປະເທດທຸກຍາກ

ໃນທະວີບອາຟຣິກາ ໄດ້ຮັບອະນິສົງ ຖືກຍົກເລີກໜີ້ປອດດອກເບ້ຍໃຫ້ທັງໝົດ 23 ລາຍການ ພ້ອມທັງປັບໂຄງສ້າງໜີ້ທາງການຄ້າອື່ນໆໃຫ້ລູກໜີ້ສາມາເຄື່ຶນໄຫວທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງບໍ່ກົດດັນ..

ພ້ອມດຽວກັນ ຈີນຍັງອ່ວຍທຶນຂອງຕົນ ໃນກອງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼືໄອເອມເອຟ ຈຳນວນ 10 ຕື້ດອລລາຣ໌ ໄປຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາບັນດາປະເທດທຸກຍາກດັ່ງກ່າວຕື່ມອີກ ເຮັດໃຫ້ສີ ຈີນ ກາຍເປັນນັກບຸນຜູ້ຫຍິ່ງໃຫຍ່ ແຫ່ງຍຸກສະໄໝ..

ຈາກສາຍຂ່າວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *