Lao News

ພົບຢາຝິ່ນ ໃນກະເປົ໋າເປ້ 8 ກິໂລກຼາມ.

ພົບຢາຝິ່ນ ໃນກະເປົ໋າເປ້ 8 ກິໂລກຼາມ.

ໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2022 ປກສ ເມືອງບຸນເຫນືອ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຈັບຜູ້ຖືກຫາ ຄ້າຢາຝິ່ນ 8 ກິໂລກຼາມ.

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເວລາປະມານ 11 ໂມງ ທ້າວ ລັງໂນ້ ອາຍຸ 41ປີ ບ້ານຕ້າງ ເມືງຍອດອູ ແຂວງຜົ້ງສາລີຂັບຂີ່ລົດຈັກຈະເຂົ້າໄປເທດສະບານເມືອງ.

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຂໍກວດກາ ພົບເຫັນຢາຝິ່ນ ນໍ້າໜັກ 8 ກິໂລກຼາມ ເຊື່ອວໃນກະເປົ໋າເປົ້າ.ໃນນີ້ມີ ລົດຈັກ 1 ຄັນ, ມີດ ແລະ ໂທລະສັບ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button