ຄຸນພຣະຊ່ວຍຈິງໆ.

ຄຸນພຣະຊ່ວຍຈິງໆ.

ທີມຄະນະສົງວັດສິນໄຊ ຂໍເປັນກຳລັງໃຈ💞ໃນສ່ວນໝຶ່ງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບ້ານສີນໄຊ ຫຼື ປາກນໍ້ານ້ອຍ .

ເມືອງຂວາແຂວງຜົ້ງສາລີ.

..

..

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *