ຮີບໄປສະໝັກດ່ວນ..!!!ຕ້ອງການຄົນງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທຈຳນວນຫຼາຍ ເງິນເດືອນເລີ່ມ 15.000-35.000 ບາດ ຟຮີຫໍພັກ -ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ

ດ່ວນ ຮັບສະຫມັກແຮງງານໄປເຮັດວຽກປະເທດໄທ 🇹🇭

🇹🇭ແລ່ນເອກະສານໃຫ້ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ 🇹🇭 🇱🇦ກຳມະກອນກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປຫົວຫນ້ານາຍຊ່າງເງື່ອນໄຂ:

– ຈຳນວນ 50 ຄົນ-ເພດ ຊາຍ-ອາຍຸ 26-50 ປີ-ບໍ່ຈຳກັດວຸດທິ (ອ່ານ-ເວົ້າພາສາໄທ🇹🇭 – ລາວ🇱🇦 – ຈີນ🇨🇳) ຖ້າໄດ້

-ວັນພັກ ທຸກໆວັນອາທິດ ແລະ ວັນພັກຕາມປະຕິທິນບໍລິສັດ

-ພິເສດ ຖ້າຫາກຂັບລົດດ້າມແລະ ລົດຕັກ ຍິ່ງເປັນການດີ

-ປະສົບການ1ປີ ຂຶ້ນໄປສະຫວັດດີການ

-ເງິນເດືອນ ເລີ່ມຕົ້ນ 350-500 ບາດ/ວັນອີງຕາມຄວາມສາມາດ

-ທີ່ພັກ ຟຣີ

-ນ້ຳ

-ໄຟ ຟຣີ

-ມີໂອທີ (ອີງຕາມຫນ້າງານແຕ່ລະມື້)

-ມີເຄື່ອງຢູນິຟອມໃຫ້ ເຊັ່ນ:ຫມວກ,ເກີບ,ຖົງມື,ເສື້ອເຊບຕີ້ (ເກີບຟຣີ 1ຄູ່ທຳອິດ)

-ເຮັດວຽກວັນທິດ ຄ່າແຮງຄູນສອງ

-ອາຫານ ກຸ້ມຕົນເອງ

-ອຸປະກອນເຄື່ອງຄົວ ກຸ້ມຕົນເອງ

-ຈ່າຍເງິນເດືອນລະຄັ້ງ ທຸກໆວັນທີ5ສົນໃຈຕິດຕໍ່ ໂທ ຫຼື ວັອດແອັບສົນໃຈຕິດຕໍ່ ໂທ ຫຼື ວັອດແອັບ

041 215636041

260334020

91948795020

98468899

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *