👏 ຂ່າວດີ ! ຮັບພະນັກງານ ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ຢູ່ ໂຮງງານໝາກເດືອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປນີ້:

👏 ຂ່າວດີ ! ຮັບພະນັກງານ ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ຢູ່ ໂຮງງານໝາກເດືອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປນີ້:

1. ແມ່ບ້ານ(ຍິງ) ອາຍຸ30-40ປີ ໂສດ 3 ຕຳແໜ່ງ

2. ຜູ້ຊ່ວຍວຽກເບົາ(ຊາຍ) 3 ຕໍາແໜ່ງ
ອາຍຸ15-17 ປີ ຈະສົ່ງຮຽນຂັບລົດຟຣີ !!!

ມີອາຫານແລະຫ້ອງນອນສະດວກໃຫ້
ຜູ້ມາຈາກຕ່າງແຂວງ ກໍ່ຮັບໄດ້

ສອບຖາມລາຍລະອຽດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໂທ:
ໂທ: 020-55571991

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *