ໃຜຢູ່ລ້າສະໝັກເລີຍ…!!!ຕ້ອງການຄົນໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍິ່ນປຸ່ນ ຈຳນວນຫຼາຍ ເງິນເດືອນ 22.000 ເຢນ ຫຼື 24.000.000 ກີບ

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ (ສະເພາະຜູ້ທີ່ເຄີຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນມາແລ້ວ 3 ປີ) ສາຂາ: ກໍ່ສ້າງ (ຕົບແຕ່ງພາຍໃນ)

#ເງື່ອນໄຂ
– ຕ້ອງເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໄລຍະເວລາ 3 ປີ
– ເພດ: ຊາຍ; ອາຍຸ: 21-35 ປີ
– ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ, ບໍ່ເປັນພະຍາດ Virus ຕັບ B
– ຫ້າມສັກລາຍ ແລະ ຫ້າມບ່ອງຫູ

ຍື່ນເອກະສານທີ່ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ຈັດຫາງານ ຫຼື ອີເມວ: info@nmslao.com
ເອກະສານປະກອບ:
1. ໃບສະໝັກແບບຟອມບໍລິສັດ (ດາວໂຫຼດເອົາລຸ່ມນີ້ ຫຼື ມາເອົາທີ່ບໍລິສັດ)
ດາວໂຫຼດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-8-7-2022.pdf

2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ)
3. ໃບຢັ້ງຢືນການຜ່ານງານ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ 3 ປີ (ກ໋ອບປີ້)
4. ໃບຢັ້ງຢືນການສອບເສັງ ໄລຍະເວລາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ 3 ປີ (ກ໋ອບປີ້)
5. ປັສປອດ ທີ່ມີອາຍຸ 3 ປີ ຂື້ນໄປ (ກ໋ອບປີ້)

ສາມາດຍື່ນເອກະສານທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານທາງອີເມວ
info@nmslao.com
(ສະເພາະທາງອີເມວ ໃຫ້ສົ່ງເອກະສານເປັນ File PDF)

ສະຖານທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ຮ່ອມ 4 ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ແຜນທີ່ບໍລິສັດ: https://goo.gl/maps/LX5JTAxuHT8ZyGbk8
021 316704 (ຕິດຕໍ່ໂມງລັດຖະການ 9:00-12:00 13:00-16:00)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *