Lao News

ຕຳ ຈົວນ້ອຍ ແລ້ວຫລົບຫນີ

ຕຳ ຈົວນ້ອຍ ແລ້ວຫລົບຫນີ

ໃນເຊົ້າວັນທີ 1 /9/2022 ລົດກະບະຣິໂວ້ ຕຳ ຈົວນ້ອຍ ຢູ່ບ້ານໂພນແຫລ້.

ຈາກນັ້ນ ໄດ້ຂັບຂີ່ລົດຫນີດ້ວຍຄວາມໄວ ໂຊກບໍ່ເຂົ້າຂ້າງມາຕຳສົ້ນຂົວທີ່ພວມກໍ່ສ້າງບ້ານນາບອນ ເມືອງໂພນໂຮງແຂວງວຽງຈັນ.

ຈາກຂໍ້ມູນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຈົວນ້ອຍ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ສ່ວນຜູ້ຂັບລົດກະບະ ແມ່ນປອດໄພ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button