Lao News

ຂັບເກ໋ງຕຳເສົາໄຟຟ້າ.

ຂັບເກ໋ງຕຳເສົາໄຟຟ້າ.

ຍິງໄວອາຍຸ 30 ປີ, ຂັບເກ໋ງດ້ວຍຄວາມໄວ ຕຳໃສ່ເສົາໄຟຟ້າຂ້າງເຮັດ ຈົນເສົາໄຟຟ້າລົ້ມ ໂຊກດີ ຜູ້ຂຫບຂີ່ເຈັບເລັກນ້ອຍ.

ເຫດການນີ້, ເກີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 1/9/2022 ເວລາປະມານ 2:00 ໂມງ ຢູ່ເສັ້ນທາງບ້ານດົງນາທອງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ອາການເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ: ມີບາດແຜ່ທະຫຼອກຕາມຕົນໂຕ ແລະ ຕາບວມດັ່ງນັ້ນ, ໜ່ວຍກູ້ໄພຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ຈື່ງໄດ້ປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວນຳສົ່ງໂຮງໝໍ ມະໂຫສົດ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button