Lao News

ໃຜມັກກິນອ່ານດ່ວນ..!!! 10 ປະເພດ ອາຫານ ກິນຫລາຍເກີນໄປ ອາດອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ ມີຫຍັງແດ່ໄປເບິ່ງນຳກັນ?

10 ອາຫານທີ່ເຮົາກິນຫລາຍເກີນໄປ ອາດເຖິງຕາຍ ມີຫຍັງແນ່ນັ້ນໄປເບິ່ງພ້ອມໆກັນເລີຍ ເພື່ອນໆອາດຈະຕົກໃຈເພາະເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາກິນຢູ່ທຸກມື້ທຸກວັນ

10. ແປ້ງນົວ
ບໍ່ຄວນກິນ 2 ກລັມຕໍ່ມື້ ຈະເຮັດໃຫ້ກົດລູຕາມິກໃນເລືອດສູງ ເຊິ່ງມີຜົນຕໍ່ການທຳງານຂອງແຄວຊ້ຽມແລະແມັກໂນຊ້ຽມໃນໂຕເຮົາ ເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວ ໃຈສັ່ນ ປວດຮາກແລະມີຜົນຕໍ່ອະໄວຍະວະສືບພັນ.

9. ເຕົາຮູ້ຫມັກ
ການຫມັກມີໂອກາດປົນເປື້ອນເຊື້ອໂລກ ແລະມີສານຍ່ອຍໂປຕີນ ໄຮໂດເຈັນຊັບໄຟ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ.

8. ໃນດອກຕາເວັນ
ມີສ່ວນປະກອບຂອງກົດໄຂມັນບໍ່ອີ່ມຕົວ ກິນຫລາຍເຮັດໃຫ້ມີການສະສົມ ໄຂມັນທີ່ຕັບໄດ້.

7. ຫມີ່ສຳເລັດຮູບ
ເຮັດໃຫ້ຂາດສານອາຫານ ເກີດການສະສົມສານພິດໃນຮ່າງກາຍ.

6. ຜັກປະເພດນີ້
ມີກົດອ໋ອກຊາເລັດຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ທາກສັງກະສີແລະແຄວຊ້ຽມຖືກຂັບອອກ ຈາກຮ່າງກາຍຫລາຍ ເກີດພາວະຂາດແຄນ.

5 ຕັບຫມູ
ຕັບຫມູ 1ກລ ມີຄໍເລັດເຕີລໍ ຫລາຍເຖິງ 100 ມກ ຖ້າມີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຫລາຍແລະດົນໆ ເຮັດໃຫ້ຫລອດເລືອດແຂງຕົວ ສ່ຽງຕໍ່ໂລກຫົວໃຈ ຫລອດເລືອດທາງສະຫມອງ ມະເຮັງ.

4. ຜັກດອງ ຫລືສົ້ມຜັກ
ເກີດການສະສົມເກືອໂຊດຽມ ຫົວໃຈເຮັດວຽກຫນັກ ເກີດຄວາມດັນເລືອດສູງເປັນໂລກຫົວໃຈງ່າຍ.

3. ປິ້ງຊີ້ນ
ເກີດສານເບນໂຊໄຟລິນ ກໍ່ເກີດມະເຮັງ.

2. ຂະຫນົມຄູ່
ໃຊ້ສານສົ້ມ ເຊິ່ງມີຕະກົ່ວ ເປັນພິດຕໍ່ເຊວສະຫມອງ ຄວາມຈຳເຊື່ອມ ຄໍແຫ້ງ ເຈັບຄໍ.

1.ໄຂ່ຍ່ຽວມ້າ
ຖ້າກິນຫລາຍແລະກິນເລື້ອຍໆ ອາດເກີດຜິດຈາກສານຕະກົ່ວ ການດູດຊຶມແຄວຊ້ຽມ ຫລຸດຫນ້ອຍລົງ ຂາດແຄວຊ້ຽມເຮັດໃຫ້ກະດູກຜຸໄດ້.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button