ຂ່າວດີ !!! ນ້ອງຊໍ….ອາຍຸ19ປີເປັນເຈົ້າຂອງໂປຮເເກຮມBC…

#ຂ່າວດີ

🔴 ນ້ອງຊໍ….ອາຍຸ19ປີເປັນເຈົ້າຂອງໂປຮເເກຮມBC….

ເຊິ່ງໂປຣແກຣມ BC ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ໃນການ…..

ສ້າງເເອັບ.ເວັບໄຊເເລະໂປຮເເກຮນຕ່າງໆ……

ນັບວ່າເປັນ ໄວຫນຸ່ມລາວຄົນຫນຶ່ງທີ່ນ່າຈັດຕາ ເບິ່ງ ອະນາຄົດ, ໃນທຸລະກິດ….

ພ້ອມທັງຍັງມີ ທຸລະກິດ ຍ່ອຍຕ່າງຯເປັນຂອງຕົວເອງອີກ…..

#wktvlaos#wktvລາວຂໍ້ມູນອ້າງອີງ ຈາກ : https://www.facebook.com/xxor.ceo

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *